Java Geliştirme Ortamları

Bir önceki yazımız Java’ya Genel Bir Bakış kısmında Java hakkında giriş seviyesinde bilgiler edinmiştik. Bazı temel konuların sonraki yazılarımızda ayrıntılı ele almak koşuluyla üzerinden geçmiştik. Bazı basit kod parçalarını inceledik, konsolda nasıl çalıştırabileceğimizi gördük.

Çoğunlukla program yazmak için sadece not defteri kullanmak dahi yeterli olmaktadır. Fakat mesele sadece kod yazmak değildir. Bir programın kodları yazıldıktan sonra bu kodların derlenmesi, yani bilgisayara tanıtılması gerekiyor. Sonuçta bilgisayar yalnızca 1 ve 0 ifadelerinden başka bir şey anlamıyor.

Her programlama dili için çeşitli geliştirme ortamları hazırlanmıştır. Bu noktada genelde şu soru sorulur: Program yazabilmek için derleyiciye ihtiyaç varsa ilk derleyici nasıl yazılmıştır? Bu soruya sadece gülümsüyor ve yazımıza geçiyoruz :)

Java için 18 geliştirme ortamı mevcut. (Kaynak: Java IDEs) Fakat bunlardan birini seçip kullanmamız gerekiyor. Ben şahsen Eclipse Kepler kullanıyorum. Yine de NetBeans bilgisayarımda yüklü. İkisi de oldukça güçlü ortamlar.

Okumaya devam et…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s